SOZKO

Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs

 

Vacature Bestuurder SOZKO 

Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO) is een unieke kleinschalige stichting in de stad Utrecht, waarbij niet de stichting centraal staat maar de scholen met een ambitie voor een duurzame toekomstgerichte brede ontwikkeling. 

Per 1 januari 2020 is SOZKO op zoek naar een ondernemende, verbindende en resultaatgerichte bestuurder (0,4 / 0,6 FTE)

         

De bestuurder is het zichtbare boegbeeld van de stichting. Hij/zij is toegankelijk, communicatief, verbindend, en neemt met kennis van zaken en gezag besluiten. 

         

De bestuurder is resultaatgericht en zorgt voor behoud en verbetering van onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering. 

         

De bestuurder is in staat de rust en het rolbesef in de organisatie in stand te houden op een prettige constructieve wijze. Dit vindt plaats vanuit gedragen visie op goed werkgeverschap en voor professionalisering.

De bestuurder kent de strategische uitdagingen in en rond de organisatie en heeft visie om de maatschappelijk impact van de scholen binnen de stad Utrecht te vergroten.

         

Bijlagen:

Profiel

Jaarverslag 2018

concept Strategisch Beleidsplan 2019 - 2022