SOZKO

Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs

Organisatie

Raad van Toezicht

  • Willem Kuijpers (voorzitter)
  • Gerard van Assem (vice-voorzitter)
  • Frank Evers
  • Simone Hoogenboom
  • Robert Enters

Het Bovenschools Management Team bestaat uit

  • Dagelijks bestuurder : Daan van de Voort
  • Directeur Cleophas : Frans van Noorden
  • Directeur Joannes XXlll : Ronald Koopman
  • Directeur De Beiaard : Jeroen Sturkenboom